OG  Surgery Division Executive

Chair of the Division of OG Surgery

Lars Bo Svendsen, Denmark  

Vice-President of the Division of OG Surgery

Magnus Nilsson, Sweden  

Secretary of the Division of OG Surgery

Helene Jansson, Sweden

Treasurer of the Division of OG Surgery

Jesper Durup, Denmark